Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

10. maja 2011.
У оквиру И фазе радова на уређењу Змаj Jовине улице, JКП „Водовод“ ће до краjа ове недеље завршити реконструкциjу водоводне и канализационе мреже.На траси водовода дужине 300м, до уласка у Доситеjеву улицу, постављен jе нов цевовод, реконструисана су 23 кућна […]
Прочитај више
10. maja 2011.
За потребе изградње нове фискултурне сале митровачке Гимназиjе, радници „Водовода“ завршили су дислоцирање  постоjеће канализационе, док jе у току  измештање водоводне мреже. Циљ ових радова jе да се обезбеде услови са прикључење новог обjекта сале за физичко васпитање на водоводну […]
Прочитај више
10. maja 2011.
У оквиру радова на путноj инфраструктури, недавно су окончани послови реконструкциjе главног вода водоводне мреже на Црвеноj чесми. Реч jе о замени азбест-цементног цевовода полиетиленским пречника 200мм укупне дужине 45м.Радници РJ „Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже“ изградили су […]
Прочитај више