Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Контакт

ЈКП „ВОДОВОД“
Адреса: Стари шор 114
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Teлефони:

Дирекција: 022 / 611 – 976
Рекламације: 0800 122 129 – од 8 до 12 сати
Пријаве кварова: 022 / 626 – 200
E-mail: vodovodsm_pr@mts.rs
reklamacije@vodovodsm.rs