Cene usluga


Pregled cena usluga JKP “Vodovod”

цена по м3 ПДВ Укупно
I Коришћење воде
предузећа, радње, установе 84.70 8.47 93.17
домаћинства, школе, предшкол.
установе, Општа болница и Дом
здравља и КПЗ
74.95 7.50 82.45
домаћинства, викенд насеља 74.95 7.50 82.45
II Коришћење канализације
предузећа, радње, установе 43.96 4.40 48.36
домаћинства, школе, предшкол.
установе, Општа болница и Дом
здравља и КПЗ
35.65 3.57 39.22

Fiksni troškovi – naknada u iznosu 50,00 din/mes (domaćinstva i ostali potrošači sa mernim instrumentom do DN 40)
Fiksni troškovi – naknada u iznosu 500,00 din/mes potrošači sa kombinovanim mernim instrumentom DN 50/20 i više, osim domaćinstava)

Cenovnik sutpa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01.03.2022. godine.

Rekonstrukcija filterskog polja

O ceni vode

Cene pijaće vode i odvođenja otpadnih voda još uvek nisu tržišne kategorije.

 

Voda za piće je proizvod ljudskog rada.

  • Voda jeste prirodnog porekla, ali crpljenje, prerada i distribucija vode zahteva angažovanje ljudi i opreme.

Košta crpljenje vode, bušenje i opremanje bunara

  • Sirova voda ima neke od štetnih sastojaka (gvožđe, mangan) u količinama koje odstupaju od propisanih kriterijuma evropskog i domaćeg zakonodavstva

Košta tehnološki postupak prerade sirove u pijaću vodu

  • Da bismo bili sigurni u zdravstvenu ispravnost vode za piće, potrebno je redovno kontrolisati njen kvalitet u postupku prerade i distributivnoj mreži.

Košta i kontrola kvaliteta vode za piće akreditovanih laboratorija

  • Razgranata mreža cevovoda podložna je kvarovima, a voda mora biti dostupna svima 24 sata.

Košta održavanje i rekonstrukcija mreže, mernih instrumenata, kućnih priključaka.

  • Kanalisanje upotrebljenih voda ide putem kolektora i gradskog kanalizacionog sistema. Te vode su komunalnog, atmosferskog i industrijskog tipa, koje nemaju primarne prečistače, pa je potrebno redovno meriti stepen zagađenosti tih voda na ispustu u recipijent.

Košta i kontrola kvaliteta otpadnih voda, kao i održavanje kanalizacije

  • Za nesmetano funkcionisanje kompletnog sistema brine oko 150 zaposlenih, organizovanih u više sektora i službi, čija efikasnost zahteva opremljenost savremenim informatičkim i komunikacionim tehnologijama. Cilj je da krajnji korisnik bude zadovoljan pruženom uslugom.

Košta i kvalitet usluga

Izgradnja i održavanje

Zakonski okvir za formiranje cene vode

Cena vode se formira na osnovu kriterijuma koje propisuju državni i organi lokalne samouprave, a podleže sledećim zakonskim propisima:

  • Zakonu o javnim preduzećima
  • Zakonu o komunalnim delatnostima
  • Statutu Grada Sremska Mitrovica
  • gradskoj Odluci o vodovodu (cene vode utvrđuje JKP Vodovod uz saglasnost gradskog Veća)

 

Voda iz gradskog vodovoda još uvek je jeftinija od bilo koje flaširane, a o kvalitetu brinu naše stručne službe. Možete imati puno poverenje u nas.