Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Захтев за слање рачуна електронском поштом  У циљу унапређења доставе рачуна, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике, ЈКП Водовод Сремска Митровица је омогућило услугу
  бесплатне доставе рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (е-маил).

  • Достава рачуна путем електронске поште (е-маила), активира се на захтев корисника
  • Достава рачуна путем електронске поште је еколошки оправдана јер корисницима услуге, који су дали сагласност за овакву доставу, ЈКП неће
   достављати рачуне у штампаној форми
  • Корисник може извршити уплату фактурисаног износа, на основу рачуна добијеног електронским путем, на исти начин као и са рачуном у штампаној форми