Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Надзорни одбор и менаџмент предузећа

Надзорни одбор

Владимир Радосављевић, председник

Образовање: мастер правник
Радно искуство:

 • стручни сарадник у ПИО Фонд филијала Сремска Митровица (од 2007. до 2011. год.)
 • шеф Службе општих и правних односа у ЈКП Комуналије Сремска Митровица (од 2012. год.)

Зоран Бошковић, члан

Образовање: мастер економије
Радно искуство:

 • председник општине Сремска Митровица (2000 – 2004. године)
 • заменик директора ЈКП “Топлификације” (2 године)
 • саветник директора ЈВП “Воде Војводине” (6 година)
 • координатор у економско-финансијском сектору ЈВП “Воде Војводине” (од 2016. године)

мр Ранко Дринић, члан

Образовање: магистар економских наука
Радно искуство:

 • руководилац РЈ Изградња и одржавање ВиК мреже у ЈКП „Водовод“ (од 2004. године)
 • извршни директор за изградњу и одржавање (од 2016. године до августа 2019. године)

Менаџмент предузећа

Борислав Бабић, директор

Образовање: дипл. еконимиста – мастер економије
Радно искуство:

 • финансијски послови у Сремском управном округу (годину дана)
 • помоћник градоначелника Сремске Митровице за пољопривреду (4 године)

Сања Ковачевић, извршни директор за финансијско-комерцијалне послове

Образовање: дипл. инж. агроекономије
Радно искуство:

 • инспекцијски послови у Пореској управи Сремска Митровица (7 година)
 • начелница Градске управе за привреду и предузетништво Града Сремска Митровица (4 године)

Драган Каић, извршни директор за техничке послове

Образовање: дипл. инг. електротехнике
Радно искуство:

 • шеф одржавања електротехничке службе у ФЦП „Матроз“ (5 година)
 • предавач стручних предмета у СТШ „Никола Тесла“ (3 године)
 • инжењер електроодржавања у “Дрвном комбинату“ (2 године)
 • шеф електромашинског одржавања у ЈКП „Водовод“ (3 године)
 • директор ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица“ ( од 2005. до 2010. године)