Priključci


Priključak

Priključenje stambenih objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

OPŠTI USLOVI:

  • objekat za koji se traži priključak mora biti legalizovan ili u postupku legalizacije
  • ispred parcele na kojoj se nalazi objekat mora postojati izgrađena javna vodovodna ili kanalizaciona mreža

PROCEDURA:

  • vlasnik objekta podnosi zahtev u Projektnom birou JKP”Vodovod”, adresa Stari šor 114

POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA PRIKLJUČAK NOVIH OBJEKATA:

  • Fotokopija odobrenja za izgradnju objekta (građevinska dozvola),  original na   uvid
  • Fotokopija prve strane projekta
  • Projekat objekta (koji se vraća)

ZA PRIKLJUČAK POSTOJEĆIH OBJEKATA:

  • Izvod iz zemljišne knjige – original, ne stariji od 6 meseci, sa uknjiženim legalno građenim stambenim objektom (SUD) ili posedovni list (KATASTAR)

Nekompletna dokumentacija neće biti primljena, a ona prihvaćena ostaje u našoj arhivi!

Nakon podnošenja zahteva i predaje potrebne dokumentacije, stručna služba JKP “Vodovod” izlazi na teren i sačinjava premer radova i materijala. Sa budućim korisnikom predviđen je i dogovor o svim bitnim tehničkim detaljima.

CENA ZA PROSEČAN PRIKLJUČAK

*** cena priključka zavisi od pozicije objekta u odnosu na položaj i udaljenost od glavne vodovodne i kanalizacione mreže

USLOVI PLAĆANJA:

  • gotovinski (blagajna preduzeća, pošta, banke)
  • na rate (čekovi građana, administrativne zabrane i sl.)