UVID U STANJE RAČUNA I NA INTERNET STRANAMA „VODOVODA“

Pored uobičajene prakse uvida u stanje računa pozivom na telefon ili dolaskom u Službu obračuna i naplate JKP“Vodovod“, od sada će građani Sremske Mitrovice to moći da učine putem internet stranice tog preduzeća.

Princip je jednostavan. Najpre je potrebno otvoriti web stranicu JKP“Vodovod“ Sremska Mitrovica www.vodovodsm.rs , a zatim i odeljak  KORISNICI. Klikom na REČUN INFO otvara se polje koje popunjava korisnik, a odnosi se na podatke na računu. Potrošač unosi broj računa koji ima 9 cifara i nalazi se u gornjem središnjem delu računa. Taj broj je jedinstven za svakog potrošača ponaosob.

Polje koje se potom otvara sadrži informacije o datumu i stanju računa, prikazano u novcu, kao i datum očitavanja vodomera i stanje na taj dan.  Ažuriranje baze podataka biće nakon svakog fakturisanja i minimalno  jednom nedeljno, pa se potrošačima preporučuje da češće proveravaju stanje, ukoliko nisu sigurni da su podaci tačni. Tako će na najbrži način saznati da li i koliko duguju i koliko su vode potrošili.

Kako je rekao Saša Bugadžija, direktor JKP“Vodovod“, cilj ovog projekta u okviru plana i programa marketing strategije za 2012.godinu je  poboljšanje kvaliteta pružanja usluga u sektoru informacija i kontakta sa korisnicima po ugledu na veća preduzeća tog tipa u zemlji. Korišćenjem savremenih informacionih sistema koji su sve češće u upotrebi, građanima će biti omogućen  brži i jednostavniji pristup podacima o stanju računa.

Ukoliko potrošači s vremenom iskažu potrebu za dodatnim informacijama postoji mogućnost proširenja baze podataka.