Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

УВИД У СТАЊЕ РАЧУНА И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНАМА „ВОДОВОДА“

10. априла 2012.
Поред уобичаjене праксе увида у стање рачуна позивом на телефон или доласком у Службу обрачуна и наплате JКП“Водовод“, од сада ће грађани Сремске Митровице то моћи да учине путем интернет странице тог предузећа. <п>Принцип jе jедноставан. Наjпре jе потребно отворити wеб страницу JКП“Водовод“ Сремска Митровица <а хреф="хттп://www.водоводсм.рс/">www.водоводсм.рс , а затим и одељак  КОРИСНИЦИ. Кликом на РЕЧУН ИНФО отвара се поље коjе попуњава корисник, а односи се на податке на рачуну. Потрошач уноси броj рачуна коjи има 9 цифара и налази се у горњем средишњем делу рачуна. Таj броj jе jединствен за сваког потрошача понаособ. <п>Поље коjе се потом отвара садржи информациjе о датуму и стању рачуна, приказано у новцу, као и датум очитавања водомера и стање на таj дан.  Ажурирање базе података биће након сваког фактурисања и минимално  jедном недељно, па се потрошачима препоручуjе да чешће провераваjу стање, уколико нису сигурни да су подаци тачни. Тако ће на наjбржи начин сазнати да ли и колико дугуjу и колико су воде потрошили. <п>Како jе рекао Саша Бугаџиjа, директор JКП“Водовод“, циљ овог проjекта у оквиру плана и програма маркетинг стратегиjе за 2012.годину jе  побољшање квалитета пружања услуга у сектору информациjа и контакта са корисницима по угледу на већа предузећа тог типа у земљи. Коришћењем савремених информационих система коjи су све чешће у употреби, грађанима ће бити омогућен  бржи и jедноставниjи приступ подацима о стању рачуна. <п>Уколико потрошачи с временом искажу потребу за додатним информациjама постоjи могућност проширења базе података.