MITROVAČKA „ČESMOVAČA“ I DALJE JEDNA OD NAJBOLJIH U ZEMLJI

Stanovnici Sremske Mitrovice i naseljenih mesta naše Opštine mogu da budu sigurni da koriste zdravstveno ispravnu vodu za piće.Samo mali broj gradova i opština u Vojvodini  može da se pohvali činjenicom da je „česmovača“ iz javnog sistema vodosnabdevanja higijenski ispravna po svim fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima, u skladu sa propisanim zakonskim regulativama. Voda koja se isporučuje građanima prolazi kroz tri nivoa kontrole, kako bi se obezbedila sigurnost u rezultate analiza. U broju uzorkovanja prednjači interna laboratorija JKP“Vodovod“ ,jer je u interesu i preduzeća i potrošača da se eventualni nedostaci što pre uoče i otklone. Voda se kontroliše svakodnevno, a samo tokom prošle godine obrađeno je 3108 uzoraka, sa raznih punktova. Kontrola vode obavlja se prilikom crpljenja i prerade, u rezervoarskom sistemu i konačno u distributivnoj mreži.

„Rezultate naših analiza o higijenskoj ispravnosti vodi potvrđuju i druge akreditovane laboratorije. Tokom 2011. godine Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici je analizirao 360 uzoraka, a Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu -70. Važno je da u sistem kontrole kvaliteta uvodimo i savremenije načine rada. U tu svrhu za nabavku nove opreme za rad laboratorije  prošle godine izdvojili smo oko 600 000 dinara“, ističe direktor „Vodovoda“ Saša Bugadžija.

Prošle godine počele su i aktivnosti na uvođenju HACCP sistema koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbedan za njegovo zdravlje.

Voda za piće, koja se koristi u ishrani ljudi takođe podleže zakonskoj obavezi primene HACCP sistema na osnovu Zakona o bezbednosti hrane.