Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

МИТРОВАЧКА „ЧЕСМОВАЧА“ И ДАЉЕ JЕДНА ОД НАJБОЉИХ У ЗЕМЉИ

29. марта 2012.
Становници Сремске Митровице и насељених места наше Општине могу да буду сигурни да користе здравствено исправну воду за пиће.Само мали броj градова и општина у Воjводини  може да се похвали чињеницом да jе „чесмовача“ из jавног система водоснабдевања хигиjенски исправна по свим физичко-хемиjским и микробиолошким параметрима, у складу са прописаним законским регулативама. Вода коjа се испоручуjе грађанима пролази кроз три нивоа контроле, како би се обезбедила сигурност у резултате анализа. У броjу узорковања предњачи интерна лабораториjа JКП“Водовод“ ,jер jе у интересу и предузећа и потрошача да се евентуални недостаци што пре уоче и отклоне. Вода се контролише свакодневно, а само током прошле године обрађено jе 3108 узорака, са разних пунктова. Контрола воде обавља се приликом црпљења и прераде, у резервоарском систему и коначно у дистрибутивноj мрежи. <п>„Резултате наших анализа о хигиjенскоj исправности води потврђуjу и друге акредитоване лабораториjе. Током 2011. године Завод за jавно здравље у Сремскоj Митровици jе анализирао 360 узорака, а Институт за jавно здравље Воjводине у Новом Саду -70. Важно jе да у систем контроле квалитета уводимо и савремениjе начине рада. У ту сврху за набавку нове опреме за рад лабораториjе  прошле године издвоjили смо око 600 000 динара“, истиче директор „Водовода“ Саша Бугаџиjа. <п>Прошле године почеле су и активности на увођењу <стронг>ХАЦЦП система коjи обухвата низ поступака за контролу процеса и осетљивих тачака у ланцу производње хране, а са краjњим циљем да потрошач користи намирнице у стању и на начин коjи ће бити безбедан за његово здравље. <п>Вода за пиће, коjа се користи у исхрани људи такође подлеже законскоj обавези примене ХАЦЦП система на основу Закона о безбедности хране. <п>&нбсп;