Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ВУК ИВИЋ НАПИСАО НАJБОЉИ РАД О ВОДИ

22. марта 2012.
На Светски дан вода, 22.март, сремскомитровачки „Водовод“ доделио jе награде наjуспешниjим ученицима од 5 до 8. разреда основних школа коjи су учествовали на конкурсу за наjбољи литерарни рад о теми „ВОДА ЗА СВЕ“. На адресу „Водовода“ пристигло jе око 80 радова. Комисиjа коjу су чинили Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, Бранислав Веселиновић, професор српског jезика и књижевности и Љиљана Jанковић, ПР JКП“Водовод“, одлучили су да И награду ( лап топ рачунар ) добиjе Вук Ивић, ученик ВИИИ 2 ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Сремска Митровица. Друго место и дигитални фото апарат освоjила jе Наташа Лужаjић, ученица ВИИИ разреда ОШ „Слободан Баjић Паjа“ Манђелос, а треће– Лука Антониjевић, ученик ВИИ 2 ОШ „Jован Поповић“ Сремска Митровица коjи jе награђен енциклопедиjом. <п>Ученичке радове комисиjа jе оценила као веома добре и садржаjне, а награђени су  кроз вештину лепог писања наjбоље одговорили задатоj теми.Др Слађана Миленковић, председница комисиjе похвалила jе „Водовод“ као jедно од ретких предузећа коjи на оваj начин стимулишу ученике да пишу и награђуjе их за уложен труд вредним наградама. <п>Награде су уручили Саша Бугаџиjа, директор и Весна Владисављевић, технички директор JКП“Водовод“. Директор Бугаџиjа jе том приликом нагласио да ово предузеће поред свог примарног посла да редовно снабдева потрошаче пиjаћом водом, велику пажњу посвећуjе едукациjи деце школског узраста о значаjу воде и њеноj правилноj употреби. <п>“У том смислу имамо добру сарадњу са већином основних и средњих школа. И претходних година смо организовали броjне манифестациjе и програме са циљем да подстакнемо код ученика развоj свести о потреби рационалне потрошње и сталне бриге о заштити водних ресурса. И ови литерарни  радови коjе су написали ученици из готово свих школа показуjу да и од наjмлађих можемо много тога да научимо“, рекао jе директор Бугаџиjа и захвалио свима коjи су учествовали на комкурсу. <п>У програму коjи jе одржан у Библиотеци „Глигориjе Возаровић“, наступила jе Николина Бjелаковић, виолина, ученица ИВ разреда основне Музичке школе „Петар Кранчевић“.Том приликом присутним ученицима, професорима и директорима школа наjављена jе промоциjа  едукативног филма „ВОДА ЗА СВЕ“ коjи се може користити у настави, а чиjи садржаj упућуjе на начине како да сачувамо квалитет и количине воде. <п>&нбсп; <п>&нбсп;