BOLJE U ŠKOLU NEGO NA OTPAD

Kabinet za hemiju Prehrambeno-šumarsko hemijske škole opremljeniji je za veću količinu laboratorijskog posuđa. Reč je o svojevrsnoj donaciji JKP“Vodovod“ i preduzeća „ISTEP“ DOO u priboru koji je neophodan za izvođenje laboratorijskih vežbi u nastavi hemije. To je, između ostalog nastavak uspešne saradnje između mitrovačkog „Vodovoda“ i te srednjoškolske ustanove. Prema rečima Vesne Vladisavljević, tehničke direktorke „Vodovoda“ saradnja se i do sada sastojala u obavljanju praktične nastave hemije učenika koji se školuju za obrazovne profile prehrambene i hemijske struke u Postrojenju za preradu vode.

„Ovo nije prvi put da pomažemo ovoj školi u opremanju kabineta za hemiju. Drago nam je da je našu inicijativu prihvatio i Velimir Čanak,tehnički direktor privatnog preduzeća „ISTEP“ DOO – industrijski, naučni i tehnološki park za zaštitu životne sredine koji sada posluje na lokaciji nekadašnjeg Matroza.On je sa zadovoljstvom pristao da laboratorijsko posuđe koje im nije potrebno pokloni školi umesto da završi na nekoj od deponija“, rekla je direktorka Vladisavljević.

Akcija opremanja kabineta laboratorijskim posuđem potvrđuje spremnost JKP“Vodovod“ da gde god i kada je god to moguće učestvuje na aktivan način u društvenom životu grada. Taj primer društvene odgovornosti i dobre prakse ocenjen je najvišom ocenom i u PŠH školi. Direktor Nebojša Ognjenović je naglasio da će to unaprediti izvođenje nastave za oko 400 učenika i pomoći sektor obrazovanja kojem je ovakva vrsta pomoći uvek dobro došla, pogotovo što je reč o potrošnom materijalu.

JKP„Vodovod“, „ISTEP“ i PŠH škola smatraju da je zajedničkim delovanjem privrede, javnog sektora, obrazovnih institucija i drugih zaintersovanih strana moguće obezbediti  kvalitetnije uslove  u svim segmentima života i rada.