Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

БОЉЕ У ШКОЛУ НЕГО НА ОТПАД

13. марта 2012.
Кабинет за хемиjу Прехрамбено-шумарско хемиjске школе опремљениjи jе за већу количину лабораториjског посуђа. Реч jе о своjеврсноj донациjи JКП“Водовод“ и предузећа „ИСТЕП“ ДОО у прибору коjи jе неопходан за извођење лабораториjских вежби у настави хемиjе. То jе, између осталог наставак успешне сарадње између митровачког „Водовода“ и те средњошколске установе. Према речима Весне Владисављевић, техничке директорке „Водовода“ сарадња се и до сада састоjала у обављању практичне наставе хемиjе ученика коjи се школуjу за образовне профиле прехрамбене и хемиjске струке у Построjењу за прераду воде. <п>„Ово ниjе први пут да помажемо овоj школи у опремању кабинета за хемиjу. Драго нам jе да jе нашу инициjативу прихватио и Велимир Чанак,технички директор приватног предузећа „ИСТЕП“ ДОО – индустриjски, научни и технолошки парк за заштиту животне средине коjи сада послуjе на локациjи некадашњег Матроза.Он jе са задовољством пристао да лабораториjско посуђе коjе им ниjе потребно поклони школи уместо да заврши на некоj од депониjа“, рекла jе директорка Владисављевић. <п>Акциjа опремања кабинета лабораториjским посуђем потврђуjе спремност JКП“Водовод“ да где год и када jе год то могуће учествуjе на активан начин у друштвеном животу града. Таj пример друштвене одговорности и добре праксе оцењен jе наjвишом оценом и у ПШХ школи. Директор Небоjша Огњеновић jе нагласио да ће то унапредити извођење наставе за око 400 ученика и помоћи сектор образовања коjем jе оваква врста помоћи увек добро дошла, поготово што jе реч о потрошном материjалу. <п>JКП„Водовод“, „ИСТЕП“ и ПШХ школа сматраjу да jе заjедничким деловањем привреде, jавног сектора, образовних институциjа и других заинтерсованих страна могуће обезбедити  квалитетниjе услове  у свим сегментима живота и рада.