Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ОБАВЕШТЕЊЕ

20. фебруара 2012.
У току ове недеље радници JКП”Водовод” ће очитавати стање водомера, те jе неопходно да потрошачи обезбеде несметан приступ склоништима за мерне инструменте. У обостраном jе интересу да се региструjе потрошња воде након протеклих временских неприлика, како би се евентуална пуцања цеви и неконтролисано отицање воде на време уочили и санирали.