Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ, ЗАШТИТЕ ВОДОМЕРЕ!

6. februara 2012.
– Због веома ниских температура последњих дана повећан jе броj приjава потрошача коjе се односе на пуцање стакла на водомерима. Подсећамо грађане да водомери у склоништима мораjу бити адекватно заштићени поклопцима и суви, jер у противном постоjи опасност од пуцања.Посебно су угрожена склоништа коjа нису обезбеђена поклопцем, места где се вода не користи често или напуштени обjекти. <п>Одржавање мерног инструмента jе у надлежности потрошача. С тим у вези, они су дужни да шахт у коjем се налази водомер заштите одговараjућим поклопцем и просуше га уколико jе дошло до продора воде. У интересу jе и JКП“Водовод“ и корисника да имаjу исправан водомер коjи прецизно региструjе потрошњу воде. Само адекватном заштитом истог могу се избећи непотребни трошкови повећане потрошње или замене водомера.