Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ЦЕНА ВОДЕ НАJНИЖА У СРЕМУ

12. јануара 2012.
Сремскомитровачки „Водовод“ има наjповољниjу цену воде за пиће у сремском региону и међу наjнижом у Србиjи.  Потрошачи у категориjи домаћинства за утрошен кубик воде плаћаjу 27.41 динар са ПДВ-ом, док у осталим општинама Срема кубик воде премашуjе 30 и 40 динара.Последња корекциjа цене услуга била jе у марту прошле године, за планирану инфлациjу од 5,8%, као и због раста трошкова производње воде и одвођења отпадних вода и трошкова одржавања комплетног система. И поред тога, грађани Митровице и насељених места општине за услуге коришћења воде издваjаjу мање новца него грађани других сремских места. Проверено добар квалитет воде за пиће и све боље водоснабдевање, уз наjнижу цену у региону, Митровчани наводе као добре разлоге за задовољство услугама. То потврђуjу и истраживања jавног мњења коjа jе радио Стратегиц маркетинг. 80% потрошача у Сремскоj Митровици задовољно jе квалитетом услуга водоснабдевања и канализациjе коjу добиjаjу за своj новац. <табле wидтх="470" бордер="0" целлспацинг="0" целлпаддинг="0"> <тбодy> <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер"><стронг>ГРАД <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">ЦЕНЕ ВОДЕ У СРЕМУ (дин/м<суп>3)са ПДВ-ом <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162">&нбсп; <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">ДОМАЋИНСТВА <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер"><стронг>  <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер"> <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер"><стронг>СРЕМ.МИТРОВИЦА <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер"><стронг>27.41 <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162">&нбсп; <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302">&нбсп; <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер">СТАРА ПАЗОВА <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">33.41 <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162">&нбсп; <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302">&нбсп; <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер">ИНЂИJА <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">38.88 <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер"> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер"> <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер">РУМА <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">42.65 <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162">&нбсп; <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302">&нбсп; <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162"> <п алигн="центер">ШИД <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302"> <п алигн="центер">44.58 <тр> <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="162">&нбсп; <тд валигн="боттом" ноwрап="ноwрап" wидтх="302">&нбсп; <п>&нбсп;