Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

У НОВУ ГОДИНУ СА СТАРИМ ПРОБЛЕМОМ

9. јануара 2012.
У последње две недеље старе и почетком нове 2012.године у JКП“Водовод“ суочаваjу се са старим проблемима, али у jош драстичниjоj мери. Реч jе о крађи поклопаца. У поменутом периоду украдено jе 77 поклопаца са шахтова фекалне и 26 сливних решетака са шахтова атмосферске канализациjе у готово свим сремскомитровачким стамбеним насељима: Орао, Стари мост, Никола Тесла, Деканске баште, Матиjе Хуђи. Незаштићени шахтови су кратко време били углавном на зеленоj површини, па jедино ниjе био угрожен саобраћаj. Радници „Водовода“ су хитно интервенисали. Постављене су бетонске плоче како би била осигурана безбедност грађана, пре свега деце коjа се играjу на таквим местима. Решетке су замењене новим, ручне израде од профила и металних цеви. <п>У том jавном предузећу кажу да jе ово незапамћена крађа у тако кратком временском периоду. „Нама годишње нестане око 50 поклопаца, а за само три недеље таj броj jе удвостручен. Захваљуjемо грађанима коjи су нам се jавили и имали стрпљења док ниjе постављена нова заштита. Наше предузеће трпи велику материjалну штету . Вредност jедног поклопца jе између 6 и 10 000 динара, потребно jе организовати набавку нових, што ниjе тако jедноставна процедура. Но, без обзира на то ми чинимо све како би заштитили безбедност грађана“, каже Саша Бугаџиjа, директор JКП“Водовод“. <п>Крађа поклопаца се, без изузетка, догађа у свим деловима града, а посебно су угрожени и људи и возила у прометниjим зонама. Како jе примећено у митровачком „Водоводу“ реч jе углавном о здруженим и организованим акциjама починиоца тог недела. Они зарад минималне материjалне користи коjу имаjу продаjом украдених поклопаца, не размишљаjу о последицама коjе могу бити неприjатне, чак веома опасне. <п>С тим у вези, „Водовод“ jе поднео кривичну приjаву против непознатих починилаца коjи су противправно скинули и присвоjили поклопце, чиме су остварени елементи кривичних дела крађе и уништења и отуђења туђе ствари утврђених члановима 203 и 212 Казненог закона Републике Србиjе.