Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ИМА JОШ ПОШТЕНИХ ЉУДИ

28. novembra 2011.
Милош Секулић из Сремске Митровице jе приликом пољопривредних радова на своjоj њиви на перифериjи града пронашао пет поклопаца са шахтова водоводне мреже. Одмах jе прекинуо орање и отишао до наjближе куће како би о томе телефоном обавестио JКП“Водовод“. Оваj поштен и скроман човек каже да jе урадио нешто што би требао свако да уради у сличноj ситуациjи и не сматра то посебним догађаjем. <п>Иначе, сремскомитровачки „Водовод“ се годинама суочава са крађом поклопаца и решетки са шахтова атмосферске канализациjе и водоводне мреже. Ово jе први пут да jе неко приjавио налажење поклопаца и зато су у нашем предузећу обрадовани гестом Милоша Секулића. Он jе заиста учинио jедно добро дело у времену када их jе све мање. <п>„Овом приликом подсећамо на дугогодишњи проблем крађе поклопаца. Током jедне године у просеку нестане око 50 поклопаца. Њихова набавна вредност jе између 6 и 10 000 динара и jасно jе да наше предузеће због тога трпи материjалну штету. Међутим, много jе већи проблем што незаштићени шахтови наjозбиљниjе угрожаваjу безбедност грађана, деце, учесника у саобраћаjу итд. Овом приликом захваљуjемо свима коjи приjаве нестанак поклопаца, а нарочито Милошу коjи jе jавио да их jе нашао. Он ће бити адекватно награђен. Веруjемо да оваj добронамерни и савесни човек неће остати усамљен пример“, речи су Љиљане Jанковић, ПР JКП“Водовод“.