NOVA OPREMA I INSTALACIJE U CRPNOJ STANICI „ŽENSKI ZATVOR“

U sklopu planskih aktivnosti JKP“Vodovod“ Sremska Mitrovica za ovu godinu, urađena je kompletna rekonstrukcija crpne stanice „Ženski zatvor“.Najobimniji radovi tog tipa sprovedeni su nakon tri decenije. Dosadašnje stanje u objektu od vitalnog  značaja za vodosnabdevanje bilo je na granici funkcionalnosti. Redovno održavanje sistema poslednjih godina nije moglo da zadovolji sve kriterijume neophodne za visoke standarde u vodosnabdevanju kojima teži to javno preduzeće. S tim u vezi, pristupilo se detaljnoj rekonstrukciji crpne stanice. Nakon dobro  urađenih priprema radnici „Vodovoda“ su završili posao u planiranom vremenu. Stare cevne veze su zamenjene novim, obnovljene su elektro instalacije, ugrađene dve nove pumpe i putem GPRS sistema uspostavljena bolja kontrola rada i komunikacija sa dispečerskim centrom.To će između ostalog doprineti efikasnijem radu i upravljanju crpnom stanicom, kao i kvalitetnijem vodosnabdevanju potrošača. To podrazumeva postizanje odgovarajućeg pritiska i redovnu isporuku vode za piće.

Uz pomoć potisne crpne stanice „Ženski zatvor“ voda za piće se doprema do fruškogorskih mesta Manđelos, Grgurevci, Ležimir, Šišatovac, Letenka, Bešenovo, Bešenovački Prnjavor i Šuljam, kao i do Velikih Radinaca. Ona se nalazi na 10-tak km od Postrojenuja za preradu vode u Sremskoj Mitrovici, a do krajnjih tačaka vodosnabdevanja na Letenci, u Ležimiru i Bešenovačkom Prnjavoru ima još nešto preko 20 km. S obzirom da je reč o velikom broju potrošača na tom području i razuđenosti terena, potis vode kroz distributivni sistem je od presudnog značaja za stabilnost vodosnabdevanja.

Rekonstrukcija crpne stanice „Ženski zatvor“ finansirana je sredstvima „Vodovoda“ dok su pumpe dobijene u okviru KfW programa. Ukupna vrednost radova je oko milion dinara.