Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

НОВА ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИJЕ У ЦРПНОJ СТАНИЦИ „ЖЕНСКИ ЗАТВОР“

11. новембра 2011.
У склопу планских активности JКП“Водовод“ Сремска Митровица за ову годину, урађена jе комплетна реконструкциjа црпне станице „Женски затвор“.Наjобимниjи радови тог типа спроведени су након три децениjе. Досадашње стање у обjекту од виталног  значаjа за водоснабдевање било jе на граници функционалности. Редовно одржавање система последњих година ниjе могло да задовољи све критериjуме неопходне за високе стандарде у водоснабдевању коjима тежи то jавно предузеће. С тим у вези, приступило се детаљноj реконструкциjи црпне станице. Након добро  урађених припрема радници „Водовода“ су завршили посао у планираном времену. Старе цевне везе су замењене новим, обновљене су електро инсталациjе, уграђене две нове пумпе и путем ГПРС система успостављена боља контрола рада и комуникациjа са диспечерским центром.То ће између осталог допринети ефикасниjем раду и управљању црпном станицом, као и квалитетниjем водоснабдевању потрошача. То подразумева постизање одговараjућег притиска и редовну испоруку воде за пиће. <п>Уз помоћ потисне црпне станице „Женски затвор“ вода за пиће се допрема до фрушкогорских места Манђелос, Гргуревци, Лежимир, Шишатовац, Летенка, Бешеново, Бешеновачки Прњавор и Шуљам, као и до Великих Радинаца. Она се налази на 10-так км од Построjенуjа за прераду воде у Сремскоj Митровици, а до краjњих тачака водоснабдевања на Летенци, у Лежимиру и Бешеновачком Прњавору има jош нешто преко 20 км. С обзиром да jе реч о великом броjу потрошача на том подручjу и разуђености терена, потис воде кроз дистрибутивни систем jе од пресудног значаjа за стабилност водоснабдевања. <п>Реконструкциjа црпне станице „Женски затвор“ финансирана jе средствима „Водовода“ док су пумпе добиjене у оквиру КфW програма. Укупна вредност радова jе око милион динара.