Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

САРАДЊА JКП“ВОДОВОД“ И ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ Осигурања

5. oktobra 2011.
Уз септембарске рачуне за воду, корисници услуга сремскомитровичког „Водовода“добили су и понуду за осигурање домаћинства осигураваjуће куће ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ. Реч jе о сарадњи те компаниjе и jавног сектора са циљем да се заштити имовина корисника услуга „Водовода“.Грађанима се тако пружа могућност да на jедноставан и приступачан начин осигураjу стамбени простор, ствари у њему, као и чланове домаћинства и то за 250,00 динара месечне премиjе. Како обjашњаваjу у „Делта Генерали осигурању“ уплатом прве месечне рате сматраће се да jе понуда прихваћена и аутоматски закључен уговор о осигурању са неодређеним роком траjања. <п>Грађани се, дакле, могу добровољно одлучити за оваj вид осигурања, а JКП“Водовод“ у оквиру ове сарадње пружа техничку услугу дистрибуциjе рачуна уз рачуне за воду. Из „Водовода“ напомињу да рачун за осигурање ниjе обавезуjући од стране тог jавног предузећа и да се рачуни за утрошену воду наплаћуjу одвоjено. <п>Детаљниjе информациjе о уговореном осигурању могу се добити у ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊУ, Филиjала Сремска Митровица, Светог Димитриjа 2, Сремска Митровица или позивањем на следеће броjеве телефона: 022/ 610-164 ( радним даном од 8 до 16 сати) и 011/ 222-0555 (радним даном од 8.30 до 16.30 и суботом од 9 до 14 сати). <п>&нбсп; <п>&нбсп;