Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ЗНАЊЕ И СТРУЧНОСТ НА ЦЕНИ

29. августа 2011.
Половином августа ове године радници сремскомитровачког “Водовода” боравили су у Бору на позив тамошњег “Водовода” како би помогли приликом почетка снимања стања губитака воде у Бору, у оквиру проjекта Интер-институционална професионална мрежа у сектору вода Србиjе. С обзиром да jе митровачки “Водовод” jедан од ретких у земљи коjи поседуjе неопходну опрему , као и значаjно искуство у том важном сегменту рада, ова помоћ jе оцењена као великодушан чин нашег “Водовода”. На период од 5 дана уступљени су возило, опрема за активну контролу губитака и тим од троjе људи како би подржали напоре колега из источне Србиjе. Овакав приступ проблему санирања губитака значаjно jе допринео популаризациjи сарадње између водовода и општина у Србиjи, али jе у исто време значаjно унапредио искуство и знање тима за контролу губитака воде из Сремске Митровице. <п>Надлежни у борском “Водоводу” су након обављеног посла упутили све похвале радницима митровачког “Водовода” – Браниславу Бjелаковићу, Раденку Рашевићу и инжињеру Стевици Драгоjловићу коjи су обавили обуку њихових радника. Сем завидног нивоа знања коjа поседуjу, у том “Водоводу” посебно напомињу да су наши радници били на располагању за сва мерења и мимо аудита. <п>Аудит губитака воде jе организован кроз партнерство оператора вода коjе jе подржано међуопштинским споразумом на нивоу источне Србиjе. Циљ Мреже jе да окупи што већи броj стручњака из локалних самоуправа и комуналних предузећа коjи се посредно или непосредно баве водама, а како би се у мултидисциплинарном окружењу покренуле теме коjе се односе на различите аспекте управљања водама (еколошке, друштвене, економске, правне, административне, стратешке, безбедносне, санитарне, социjалне и др.).Вреднуjући значаj овог проjекта убудуће ће и JКП “Водовод” Сремска Митровица активно учествовати у раду Мреже у сектору вода Србиjе. <п>&нбсп;