Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

НОВЕ ПОТВРДЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

18. avgusta 2011.
Вода за пиће у Сремскоj Митровици и насељеним местима општине не садржи токсичне материjе, потпуно jе безбедна и сигурна за употребу. Последње потврде ових констатациjа стижу из лабораториjе JКП „Водовод“ и Градског Завода за jавно здравље у Сремскоj Митровици. <п>На основу резултата испитивања анализираних физичко-хемиjских и микробиолошких параметара, вода за пиће <стронг><спан стyле="теxт-децоратион: ундерлине;">ОДГОВАРА Правилнику о хигиjенскоj исправности воде ( у погледу садржаjа амониjака, нитрита, нитрата, мангана, гвожђа и хлорида, као и у погледу мириса, боjе, мутноће, оксидабилности, електролитичке проводљивости и ПХ вредности ).На основу стручног разматрања , података о водо-обjекту и резултата лабораториjских анализа, узорци воде из дистрибутивне мреже jавног водоснабдевања су <стронг><спан стyле="теxт-децоратион: ундерлине;">ХИГИJЕНСКИ ИСПРАВНИ.  <п>Од почетка 2011. године интерна лабораториjа „Водовода“ обрадила jе 2140 узорака, Градски Завод за jавно здравље у Сремскоj Митровици – 240, док jе анализе већег обима – њих 40, урадио Институт за jавно здравље Воjводине у Новом Саду. <п>Овакви резултати нису случаjни. Свесни одговорности коjу у погледу заштите људског здравља има квалитет воде, надлежни у „Водоводу“ инсистираjу на константном праћењу и унапређењу свих сегмената прераде сирове воде. „Наша jе обавеза да осигурамо адекватан технолошки процес прераде и дезинфекциjу воде и ми врло озбиљно приступамо том задатку.  Ако воду посматрамо као наjконтролисаниjи производ коjи има широку примену у свим делатностима и ако анализе стручних акредитованих здравствених институциjа показуjу њену хигиjенску исправност, онда са посебним задовољством и одговорно можемо да кажемо да Митровчани пиjу воду коjа jе по своjим карактеристикама међу наjбољима у земљи“, речи су Весне Владисављевић, техничке директорке JКП“Водовод“ Сремска Митровица. <п>&нбсп;