Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ПОРАСТ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

14. јула 2023.
Већа потрошња воде у односу на уобичајену забележена је протеклих дана у Сремској Митровици и насељеним местима ове општине. Дневне температуре које су се кретале преко 30 степени Целзијуса условиле су и коришћење воде у већим количинама. За сада не постоје проблеми у испоруци воде у јавном и локалним системима водоснабдевања, сем када је реч о планираним или хитним интервенцијама услед кварова на мрежи, што није свакодневна појава.

Потрошња воде је у протеклом периоду готово удвостручена у односу на редовну потрошњу. Најкритичнији део дана, такозвани шпиц потрошње, је између 19 и 22 сата.

Дневно се до корисника дистрибуира у просеку 400 л/с воде, док је у вечерњим сатима потрошња још већа, највише због заливања зелених површина и башти, али и расхлађивања дворишта. У ситуацијама високих температура ваздуха важно је рационално користити воду за пиће и то превасходно за основне животне потребе.  То се посебно односи на насељена места са локалним системима водоснабдевања, као што су Босут, Сремска Рача, Јарак,  јер они имају на располагању ограничене количине воде.

Поред ненаменске потрошње воде на прање дворишта и пољопривредних машина, заливање травњака, воћњака, повртарских култура, у новије време вода се све чешће користи и за пуњење базена и слично. Препорука је да се за ове намене користе алтернативни начини употребе воде.

И овом приликом,  упућујемо апел потрошачима да рационално користе воду и то само за пиће, одржавање личне хигијене и основне животне потребе. Свако друго неконтролисано коришћење воде може да угрози стабилност и квалитет водоснабдевања. 

Када је реч о квалитету воде, анализе узорака показују да Митровчани користе здравствено исправну воду за пиће по свим параметрима Правилника о хигијенској исправности воде.