SVAKODNEVNO U SLUŽBI GRAĐANA

Planirani radovi na distributivnoj mreži, interventno održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije , redovna kontrola mernih mesta i priključaka i sanacije kvarova, samo su neki od poslova zbog kojih su radnici sremskomitrovačkog „Vodovoda“ svakodnevno na ulicama grada i naseljenih mesta.

„Hitne intervencije uvek imaju prioritet, kako ne bi bilo dovedeno u pitanje funkcionisanje kompletnog sistema vodosnabdevanja. Na broj telefona 626-200 potrošači prijavljuju probleme u ovoj komunalnoj oblasti i mi se trudimo da svima izađemo u susret u najkraćem mogućem vremenu. Svi raspoloživi ljudski resursi kao i mehanizacija u sektoru Izgradnje i održavanja vodovodne i kanalizacione mreže su na raspolaganju našim korisnicima 24 sata dnevno. U veoma retkim prilikama se na intervencije čeka nekoliko dana, a razlozi su uglavnom proceduralne prirode prilikom nabavke neophodne opreme“, kaže Vesna Vladisavljević, tehnička direktorka „Vodovoda“.

Evo šta kažu statistički podaci. U periodu od aprila do jula ove godine zabeleženo je ukupno 120 intervencija zbog planiranih radova ili otklanjanja kvarova. Oko 60 intervencija zahtevalo je zastoje u vodosnabdevanju, od čega se polovina odnosila na planske obustave isporuke vode, a polovina na havarijska isključenja. U tom periodu na pojedinim mestima vode nije bilo dva puta zbog oštećenja cevovoda od strane trećih lica, jednom zbog ispiranja cevovoda i tri puta zbog nestanka električne energije i to u Bešenovačkom Prnjavoru, Divošu i Manđeloškoj planini. Za potrošače, posebno one priključene na javni sistem vodosnabdevanja, važno je da prekid vodosnabdevanja u pomenutim situacijama nije trajao dugo. Do sat vremena zastoja bilo je neophodno za 25 intervencija. Isto toliko radova  zahtevalo je prekid vodosnabdevanja između sat i dva. Kod 14 intervencija bilo je bezvodno stanje u trajanju preko dva sata, a najduže su na vodu čekali korisnici u čijim lokalnim sistemima je dolazilo do nestanka struje – i do 8 sati.

U protekla četiri meseca bilo je oko 60 intervencija na poziv potrošača koji su uglavnom prijavljivali curenja u šahtu i zagušenja kanalizacije. U slučajevima zamene vodomera i ventila i drugim korekcijama na priključcima posao se obavlja pod pritiskom tako da u najvećem broju takvih intervencija nema potrebe za zatvaranjem linije vodosnabdevanja. U periodu koji smo pratili nešto više poziva bilo je iz seoskih sredina – 37, dok je iz grada zvalo 23 korisnika.