Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

СВАКОДНЕВНО У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

3. августа 2011.
Планирани радови на дистрибутивноj мрежи, интервентно одржавање инсталациjа водовода и канализациjе , редовна контрола мерних места и прикључака и санациjе кварова, само су неки од послова због коjих су радници сремскомитровачког „Водовода“ свакодневно на улицама града и насељених места. <п>„Хитне интервенциjе увек имаjу приоритет, како не би било доведено у питање функционисање комплетног система водоснабдевања. На броj телефона 626-200 потрошачи приjављуjу проблеме у овоj комуналноj области и ми се трудимо да свима изађемо у сусрет у наjкраћем могућем времену. Сви расположиви људски ресурси као и механизациjа у сектору Изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже су на располагању нашим корисницима 24 сата дневно. У веома ретким приликама се на интервенциjе чека неколико дана, а разлози су углавном процедуралне природе приликом набавке неопходне опреме“, каже Весна Владисављевић, техничка директорка „Водовода“. <п>Ево шта кажу статистички подаци. У периоду од априла до jула ове године забележено jе укупно 120 интервенциjа због планираних радова или отклањања кварова. Око 60 интервенциjа захтевало jе застоjе у водоснабдевању, од чега се половина односила на планске обуставе испоруке воде, а половина на хавариjска искључења. У том периоду на поjединим местима воде ниjе било два пута због оштећења цевовода од стране трећих лица, jедном због испирања цевовода и три пута због нестанка електричне енергиjе и то у Бешеновачком Прњавору, Дивошу и Манђелошкоj планини. За потрошаче, посебно оне прикључене на jавни систем водоснабдевања, важно jе да прекид водоснабдевања у поменутим ситуациjама ниjе траjао дуго. До сат времена застоjа било jе неопходно за 25 интервенциjа. Исто толико радова  захтевало jе прекид водоснабдевања између сат и два. Код 14 интервенциjа било jе безводно стање у траjању преко два сата, а наjдуже су на воду чекали корисници у чиjим локалним системима jе долазило до нестанка струjе – и до 8 сати. <п>У протекла четири месеца било jе око 60 интервенциjа на позив потрошача коjи су углавном приjављивали цурења у шахту и загушења канализациjе. У случаjевима замене водомера и вентила и другим корекциjама на прикључцима посао се обавља под притиском тако да у наjвећем броjу таквих интервенциjа нема потребе за затварањем линиjе водоснабдевања. У периоду коjи смо пратили нешто више позива било jе из сеоских средина – 37, док jе из града звало 23 корисника.