Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ЗАШТИТА ВОДОМЕРА И КУЋНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У УСЛОВИМА НИСКИХ ТЕМПЕРАТУРА

26. decembra 2022.
И ове зиме подсећамо кориснике наших услуга да током зимског периода може да дође до смрзавања и оштећења водомера, али и унутрашњих водоводних инсталација, уколико није обезбеђена адекватна заштита.

Потребно је топлотно изоловати мерне уређаје. Препорука је да се то учини постављањем, преко водомера, термоизолационог материјала, као што су стиропор, даске, стаклена вуна или слама.Такође, и поклопци на водоводним шахтовима треба да буду добро затворени и да се не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима. Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама које се мање или уопште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити, а дворишне водоводне инсталације испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

У објектима у којима нема потрошње воде током зиме препоручује се затварање дотока воде и испуштање воде из инсталација, како не би дошло до смрзавања и пуцања мерног инструмента и цеви.

Уколико се предузму све неопходне мере корисници ће избећи прекиде водоснабдевања у објектима, које настају услед смрзавања цеви и оштећења водомера, као и трошкове њихове санације.Према градској Одлуци о водоводу, корисници су дужни да воде рачуна о унутрашњим водоводним инсталацијама (од водомера ка објекту и у самом објекту) и да спрече њихово оштећење.Уколико дође до хаварије на њима, трошкове санације сносе корисници.