Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

…И ПОТЕЧЕ ВОДА У „КАМЕНОМ ЦВЕТУ“

21. јула 2011.
Након инициjативе грађана Сремске Митровице за обнављање рада фонтане у градском парку, радници JКП“Водовод“ су одмах кренули у проверу стања инсталациjа и установили шта jе све неопходно предузети како би оживео „Камени цвет“. Наjпре jе реконструисан део водоводне мреже око фонтане – доводне и одводне инсталациjе, како би се створили услови за стављање у функциjу осталих делова важних за рад фонтане.   Такође су замењене старе и неупотребљиве дизне и млазнице новим, чиjа техничка решења су дело радника „Водовода“.Тако се вода нашла на месту где jоj jе и место по намени и природи ствари. <п>„Заиста нам jе велико задовољство да смо дали своj допринос враћању „Каменог цвета“ у живот, на радост свих Митровчана. Тиме jе и само jезгро градског парка коначно добило своj пуни сjаj, а вода после толико година коначно поново потекла“, рекао jе Саша Бугаџиjа, директор JКП“Водовод“, наjављуjући да ће у наредном периоду фонтана бити додатно опремљена са циљем да буде jош лепша и функционалниjа. То ће између осталог подразумевати изградњу шахта, уградњу пумпе, осветљење фонтане и друге радове.