Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ДОВОЉНО КВАЛИТЕТНЕ ВОДЕ ЗА ВРЕЛЕ ДАНЕ

15. јула 2011.
У протекле две недеље у сремскомитровачком „Водоводу“ забележена jе рекордна испорука пиjаће воде. Просечна дневна потрошња jе око 350 л/с, док у шпицевима, у поподневним сатима она износи око 420л/с. Када jе реч о црпљењу воде, у функциjи jавног водоснабдевања jе 10 од укупно 14 бунара. Надлежни у JКП „Водовод“ кажу да оваква потрошња воде у првоj половини jула ниjе забележена у протеклих неколико година. Међутим, то ниjе необично, с обзиром на веома високе температуре, када су и потребе за водом повећане. Поређења ради, у истом периоду прошле године просечна потрошња била jе 250 л/с, али су и временске прилике биле потпуно другачиjе. <п>Из „Водовода“ поручуjу да без обзира на повећану потрошњу воде дистрибутивни и систем за прераду воде ради у стабилном режиму. Грађани Митровице и мештани насељених места прикључени на jавни систем водоснабдевања могу бити спокоjни, jер су капацитети „Водовода“ довољни за превладавање максимума потрошње. Истовремено, комплетан систем водоснабдевања  jе, као и сваке године, припремљен тако да ради са наjвишим степеном поузданости.  Потрошачи могу да остану без воде jедино у случаjу квара на мрежи, када интервенциjе не траjу дуже од два до три сата, или приликом планираних радова о чему су благовремено обавештени. <п>Када jе реч о квалитету воде, последње анализе интерне лабораториjе „Водовода“ и овлашћених здравствених институциjа показуjу потпуну здравствену исправност воде за пиће по свим параметрима. <п>„И поред екстремних температура коjе условљаваjу повећану потрошњу, снабдевање водом jе уредно, воде има довољно, а по питању квалитета потрошачи могу безбедно да jе користе“, одговорно поручуjу надлежни у митровачком „Водоводу“. <п>&нбсп;