Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

УСПЕШНО ЗАВРШЕНО ИСПИРАЊЕ ЦЕВОВОДА

23. новембра 2022.
Све надлежне службе ЈКП Водовод Сремска Митровица данас су биле ангажоване на великом послу планског испирања цевовода на дужини од око 400 км. Посао је успешно завршен у предвиђеном року. Потрошачи сада могу несметано да користе воду за пиће из јавног система водоснабдевања. Уколико се негде појави замућена вода, потребно је испустити воду из славине до појаве чисте воде.

Ови радови допринеће да се и убудуће обезбеди одговарајући квалитет воде за пиће како би она и даље била потпуно безбедна за употребу, у складу са важећим Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Захваљујемо свим потрошачима на сарадњи и разумевању.