U UL.FILIPA VIŠNJIĆA POSTAVLJEN NOV CEVOVOD

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Filipa Višnjića u Sremskoj Mitrovici teče planiranom dinamikom. Juče je na trasi dužine 230 metara položen nov polietilenski cevovod prečnika 110mm. Time je zamenjen dotrajali azbest-cementni cevovod koji je bio u upotrebi više od 40 godina. Nove vodovodne instalacije prema rečima nadležnih omogućiće bezbednost i stabilnost u isporuci vode za duži vremenski period. Kompletni radovi na glavnom vodu biće završeni do kraja ove nedelje. Do sada su rekonstruisana dva čvorna mesta sa ugradnjom novih ventila, dok je za početak naredne nedelje predviđena rekonstrukcija postojećih kućnih priključaka na distributivnu mrežu i izrada kanalizacionih – za domaćinstva koja do sada nisu bila priključena na kanalizaciju. U toku izvođenja ovih radova nisu planirani  zastoji u vodosnabdevanju.