Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

У УЛ.ФИЛИПА ВИШЊИЋА ПОСТАВЉЕН НОВ ЦЕВОВОД

7. јула 2011.
Реконструкциjа водоводне мреже у Улици Филипа Вишњића у Сремскоj Митровици тече планираном динамиком. Jуче jе на траси дужине 230 метара положен нов полиетиленски цевовод пречника 110мм. Тиме jе замењен дотраjали азбест-цементни цевовод коjи jе био у употреби више од 40 година. Нове водоводне инсталациjе према речима надлежних омогућиће безбедност и стабилност у испоруци воде за дужи временски период. Комплетни радови на главном воду биће завршени до краjа ове недеље. До сада су реконструисана два чворна места са уградњом нових вентила, док jе за почетак наредне недеље предвиђена реконструкциjа постоjећих кућних прикључака на дистрибутивну мрежу и израда канализационих – за домаћинства коjа до сада нису била прикључена на канализациjу. У току извођења ових радова нису планирани  застоjи у водоснабдевању. <п>&нбсп;