Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Рачун инфо

Опис Количина Цена Дин/ЈМ Основица за ПДВ % ПДВ ПДВ Износ Дин

ПОЧИЊЕ ТРЕНД ПОВЕЋАНЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

17. juna 2022.
Почетак jуна месеца са вишим температурама ваздуха донео jе и повећану потрошњу воде у Сремскоj Митровици и насељеним местима Града. Она jе на дневном нивоу износила око 400 литара воде у секунди, што jе за 30 процената више од редовне потрошње. У периодима кишних дана потрошња би падала на уобичаjених 270 литара у секунди. <п>И ове сезоне jе примећено да се услед изузетно топлог времена, вода за пиће коjу испоручуjе сремскомитровачки Водовод ненаменски  користила и то готово истовремено за прање дворишта и пољопривредних машина, заливање травњака, воћњака, повртарских култура. Препорука jе да се за ове намене користе алтернативни начини употребе воде. <п>С обзиром да нас очекуjу нови таласи врућине, упућуjемо апел потрошачима да рационално користе воду и то само за пиће, одржавање личне хигиjене и основне животне потребе. Свако друго неконтролисано коришћење воде може да угрози стабилност и квалитет водоснабдевања.