USKORO NOVA MREŽA I U UL.FILIPA VIŠNJIĆA

Građevinska sezona u JKP „Vodovod“ nastavlja se radovima u Ulici Filipa Višnjića u Sremskoj Mitrovici. Po nalogu JP „Direkcija za izgradnju grada“, a u okviru revitalizacije saobraćajnice u tom delu grada, „Vodovod“ je zadužen za rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka, kao i kanalizacionih priključaka. Na trasi dužine 230 m u planu je postavljanje novog cevovoda prečnika 110 mm, rekonstrukcija čvornih mesta i 40-tak priključaka na vodovodnu mrežu. Predračunska vrednost radova je oko 1 500 000 dinara.

Obnavljanje distributivnog sistema vodovoda i kanalizacije ima poseban značaj sa apekta poboljšanja pružanja usluga u sektoru komunalnih delatnosti važnih za svakodnevni život građana i zaštitu životne sredine.

Kako su prema važećim propisima u oblasti odvođenja otpadnih voda, potrošači dužni da se priključe na kanalizacionu mrežu u svim ulicama gde postoji kanalizacija, obaveštavamo korisnike iz Ulice Filipa Višnjića da zahtev mogu podneti u Projektnom birou JKP „Vodovod“, na adresi Stari šor 114.