Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

УСКОРО НОВА МРЕЖА И У УЛ.ФИЛИПА ВИШЊИЋА

20. juna 2011.
Грађевинска сезона у JКП „Водовод“ наставља се радовима у Улици Филипа Вишњића у Сремскоj Митровици. По налогу JП „Дирекциjа за изградњу града“, а у оквиру ревитализациjе саобраћаjнице у том делу града, „Водовод“ jе задужен за реконструкциjу водоводне мреже и прикључака, као и канализационих прикључака. На траси дужине 230 м у плану jе постављање новог цевовода пречника 110 мм, реконструкциjа чворних места и 40-так прикључака на водоводну мрежу. Предрачунска вредност радова jе око 1 500 000 динара. <п>Обнављање дистрибутивног система водовода и канализациjе има посебан значаj са апекта побољшања пружања услуга у сектору комуналних делатности важних за свакодневни живот грађана и заштиту животне средине. <п>Како су према важећим прописима у области одвођења отпадних вода, потрошачи дужни да се прикључе на канализациону мрежу у свим улицама где постоjи канализациjа, обавештавамо кориснике из Улице Филипа Вишњића да захтев могу поднети у Проjектном бироу JКП „Водовод“, на адреси Стари шор 114.