Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ЗА БОЉЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

20. јуна 2011.
У оквиру планираних радова за ову годину JКП „Водовод“ недавно jе отворило градилиште у Мачванскоj Митровици. Екипе РJ „Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже“ лоциране су у улицама Jосипа Гаса, Живомира Обрадовића и Браће Герлић. Реч jе о реконструкциjи водоводне мреже у укупноj дужини око 500 м, захваљуjући коjоj ће 50-так домаћинстава тог дела Мачванске Митровице имати поузданиjу испоруку пиjаће воде. То подразумева континуирано водоснабдевање уз одговараjући притисак у мрежи. У Гасовоj и Обрадовићевоj улици већ jе замењен стари цевовод новим полиетиленским пречника 63 мм и jедан доводни, пречника 110 мм. У склопу тог посла израђено jе и jедно ново чворно место. Ове недеље почела jе реконструкциjа водоводне мреже у Улици Браће Герлић, уз реконструкциjу кућних прикључака. Радови ће траjати 10-так дана, а за то време могући су краћи, повремени застоjи у испоруци воде. Новац за реализациjу овог проjекта обезбеђен jе из касе „Водовода“. <п>Весна Владисављевић, техничка директорка JКП „Водовод“ рекла jе приликом обиласка градилишта да jе након изградње канализационе мреже било неопходно урадити и реконструкциjу водоводне мреже како би се створили одговараjући технички услови за нормално функционисање водоводне инфраструктуре. „На оваj начин решен jе и проблем честих кварова услед дотраjалости цевовода и сигурни смо да ће мештани ове три улице сада имати далеко квалитетниjе водоснабдевање“, казала jе директорка Владисављевић. <п>Зоран Мишчевић, заменик председника Скупштине Града Сремска Митровица нагласио jе да су становници ових улица у претходном периоду имали много проблема са септичким jамама и привременом водоводном мрежом за време изградње канализациjе. „Захваљуjући „Водоводу“ и локалноj самоуправи ти недостаци су елиминисани. Наша jе обавеза да радимо на стварању бољих услова живота наших грађана, а реализациjом оваквих проjеката управо то и постижемо“, закључио jе Мишчевић.