INTERNET SAJT „VODOVODA“

Od 1. juna 2011. internet sajt JKP“Vodovod“ Sremska Mitrovica i zvanično je dostupan javnosti.  Na adresi www.vodovodsm.rs svi zainteresovani  mogu čitati informacije vezane za delatnost, aktivnosti i usluge koje pruža korisnicima ovo javno preduzeće. Istovremeno, potrošačima su na raspolaganju i podaci o mogućnostima i načinima rada preduzeća koje 24 sata dnevno brine o vodosnabdevanju blizu 80 000 stanovnika grada i naseljenih mesta opštine. Između ostalog, na internet stranama prezentovani su podaci o kvalitetu vode za piće, održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, o ceni vode, potrebnoj dokumentaciji za priključenje na mrežu, pravnoj regulativi itd. Najvažniji događaji beleže se u bloku AKTUELNO.

Direktor „Vodovoda“ Saša Bugadžija koji je i inicirao pokretanje sajta ističe da je ovo važan segment rada preduzeća, jer su od sada sve neophodne informacije dostupne korisnicima usluga na najbrži način. „Bitno je da u sferi informisanja i komunikacija pratimo savremene trendove u skladu sa vremenom u kojem živimo“, rekao je Bugadžija i najavio da će uskoro biti urađena i baza podataka o potrošnji vode i stanju računa svakog potrošača, kako bi oni u svakom trenutku imali uvid o tome.