Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

НОВЕ ИНСТАЛАЦИJЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИJЕ У ЗМАJ JОВИНОJ

10. maja 2011.
У оквиру И фазе радова на уређењу Змаj Jовине улице, JКП „Водовод“ ће до краjа ове недеље завршити реконструкциjу водоводне и канализационе мреже.На траси водовода дужине 300м, до уласка у Доситеjеву улицу, постављен jе нов цевовод, реконструисана су 23 кућна прикључка и два чворна места ( код хале Пинки и Педагошке академиjе ).На постоjећоj мрежи фекалне канализациjе изграђена су три нова шахта дубине 4 м, на коjе су прикључени нови корисници. Истовремено, реконструисани су и стари кућни прикључци. Овако освежен дистрибутивни систем омогући ће грађанима центра стабилно водоснабдевање и квалитетниjе одвођење отпадних вода за дужи временски период. Инфраструктурно уређење jош jедне важне саобраћаjнице у градском jезгру и овога пута jе на прави начин искоришћено за замену дотраjалих инсталациjа водовода.  Посебан значаj у еколошком и цивилзациjском смислу има прикључење нових корисника на канализациjу. <п>Укупна предрачунска вредност радова за комплетан проjекат реконструкциjе водоводне и канализационе мреже у Змаj Jовиноj улици jе око 6 000 000 динара. <п>&нбсп;