Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИJЕ КОД ГИМНАЗИJЕ

10. маја 2011.
За потребе изградње нове фискултурне сале митровачке Гимназиjе, радници „Водовода“ завршили су дислоцирање  постоjеће канализационе, док jе у току  измештање водоводне мреже. Циљ ових радова jе да се обезбеде услови са прикључење новог обjекта сале за физичко васпитање на водоводну и канализациону мрежу. Предрачунска вредност радова jе око 750 000 динара.