Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ЦРВЕНОJ ЧЕСМИ

10. маја 2011.
У оквиру радова на путноj инфраструктури, недавно су окончани послови реконструкциjе главног вода водоводне мреже на Црвеноj чесми. Реч jе о замени азбест-цементног цевовода полиетиленским пречника 200мм укупне дужине 45м.Радници РJ „Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже“ изградили су нов шахт у Улици Ђуре Даничића и реконструисали jош jедно чворно место заменом вентила и других фазонских комада. <п>Истовремено, у циљу сређивања неадекватног стања у коjем се годинама налазио стари бунар на овоj локациjи, обављено jе његово блиндирање.