PROVERA KVALITETA VODE SA JAVNIH ČESMI

U sklopu planiranih godišnjih aktivnosti sremskomitrovački „Vodovod“ je počeo redovno merenje izdašnosti bunara, temperature vode, kao i kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće u arteskim bunarima. Na teritoriji opštine Sremska Mitrovica ukupno je registrovano 65 javnih česmi, od toga je u funkciji 58, a u samom gradu-16.

S obzirom na dugu tradiciju vodosnabdevanja putem javnih česmi u „Vodovodu“ kažu da su ovakva ispitivanja od posebne važnosti  sa aspekta zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.