Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

НА ДОБРОМ ГЛАСУ

19. априла 2012.
Да jе стара народна изрека „Добар глас далеко се чуjе“ истинита, потврђуjе и пример радника JКП“Водовод“ задужених за проналажења кварова на дистрибутивноj мрежи. Након успешно обављеног посла у Бору и Кладову током лета, уследили су позиви и за друга места, где локални „Водоводи“ нису могли да реше проблеме великих цурења. <п>Тако су радници у сектору детектовања кварова и мерења параметара дистрибутивне мреже у протеклом периоду успешно открили кварове и спречили велике губитке на магистралном цевоводу у Руми, затим у месту Грабово у Општини Беочин, Новим Карловцима, Жарковцима, Врднику, Шиду, Шапцу, Зрењанину, као и на више локациjа у Новом Саду. Колеге из новосадског “Водовода” такође редовно даjу препоруку за сремскомитровачке маjсторе у ситуациjама када они нису у могућности да реше проблем. <п>Знање и сада већ значаjно искуство одличне су референце за екипу коjу чине Бранислав Бjелаковић,Раденко Рашевић, Стеван Тедић и инжињер Стевица Драгоjловић. Нови послови нови су изазови за ове раднике коjима решавање сваког проблема представља прилику за усавршавање. Они кажу да jе суштина коришћења ових апарата отклањање великих кварова коjима се елиминишу недостаци у  водоснабдевању за велики броj људи. Истовремено, санациjа губитака има И значаjан финансиjски ефекат И за домаћинства И за “Водоводе” као предузећа. <п>“Такав приступ послу и спремност на сарадњу  jедна jе од битних карактеристика пословања нашег предузећа. Ми смо jедно од ретких Водовода у земљи коjе поседуjе неопходну опрему, добиjену у оквиру И фазе КфW програма. Реч jе о детекторима металних инсталациjа, логерима притиска,геофону, мобилним мерачима протока, корелаторима.Захваљуjући тоj апаратури могуће jе прикупити податке о стању водоводне мреже , како би се системом економичниjе И ефикасниjе управљало. Приликом приjаве на конкурс за добиjање донациjе постоjала jе jасна визиjа о неопходности поседовања овакве опреме како би се губици свели на наjмању могућу меру. То се у пракси показало као добра одлука”, каже Весна Владисављевић, техничка директорка JКП”Водовод” Сремска Митровица. <п>&нбсп;