Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Водоснабдевање

Водоснабдевање ~ 80 000 становника

Јавни систем обухвата град Сремску Митровицу и 17 насељених места Општине: Лаћарак, Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце, Манђелос (са викенд насељем), Шишатовац, Гргуревце, Лежимир (са викенд насељем), Бешеново, Шуљам, Мачванску Митровицу, Салаш Ноћајски, Засавицу I и Засавицу II, Равње и Ноћај.
Локални системи постоје у 6 насељених места: Босуту, Сремској Рачи и Јарку, као и у Чалми, Дивошу и Бешеновачком Прњавору, где постоји могућност и додатног водоснабдевања из јавног
система.
Без организованог водоснабдеавања су 2 насељена места: Раденковић и Стара Бингула

Шема водоснабдевања општине Сремска Митровица

Дужина водоводне мреже ~ 390 км
Број прикључака на водоводну мрежу ~ 27 800 са ~ 32 600 потрошача