Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Политика предузећа

Политика предузећа заснована је на обезбеђивању услова за организовано и трајно обављање комуналне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавања и одвођења отпадних вода у складу са законским прописима, прописима Скупштине Града и општим актима ЈКП „Водовод“.

Намера нам је да омогућимо доступност и континуирану испоруку здраве пијаће воде свим грађанима Сремске Митровице и насељених места општине. То подразумева перманентно одржавање, развој и унапређење система снабдевања водом на квалитетан и економичан начин.
Даљи развој канализационог система – изградња канализационе мреже и система за пречишћавање отпадних вода допринеће побољшању квалитета услова живота грађана у циљу заштите животне средине и здравља људи.
Наша је обавеза да рационално користимо водне ресурсе и заштитимо природна добра. Таквим ставом утичемо и на свест наших грађана да чисту и здраву животну средину оставимо за будућност. То остварујемо унапређењем односа са потрошачима и средствима јавног информисања, уз поштовање принципа транспарентности и доступности правовремених информација о услугама, квалитету воде, значају водних ресурса и ширењу еколошке свести.

Наша је обавеза да чувамо и штедимо воду.
Придружите нам се у тој мисији.
Трошите само колико стварно треба.