Politika preduzeća


Politika preduzeca zasnovana je na obezbedivanju uslova za organizovano i trajno obavljanje komunalne delatnosti sakupljanja, precišcavanja i distribucije vode za pice i precišcavanja i odvodenja otpadnih voda u skladu sa zakonskim propisima, propisima Skupštine Grada i opštim aktima JKP „Vodovod“.

Namera nam je da omogucimo dostupnost i kontinuiranu isporuku zdrave pijace vode svim gradanima Sremske Mitrovice i naseljenih mesta opštine. To podrazumeva permanentno održavanje, razvoj i unapredenje sistema snabdevanja vodom na kvalitetan i ekonomican nacin.

Dalji razvoj kanalizacionog sistema – izgradnja kanalizacione mreže i sistema za precišcavanje otpadnih voda doprinece poboljšanju kvaliteta uslova života gradana u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Naša je obaveza da racionalno koristimo vodne resurse i zaštitimo prirodna dobra. Takvim stavom uticemo i na svest naših gradana da cistu i zdravu životnu sredinu ostavimo za buducnost. To ostvarujemo unapredenjem odnosa sa potrošacima i sredstvima javnog informisanja, uz poštovanje principa transparentnosti i dostupnosti pravovremenih informacija o uslugama, kvalitetu vode, znacaju vodnih resursa i širenju ekološke svesti.

Naša je obaveza da cuvamo i štedimo vodu.

Pridružite nam se u toj misiji.

Trošite samo koliko stvarno treba.