Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Јавне чесме

РЕЗУЛАТИ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА АРТЕСКИХ ЧЕСМИ
Бунар број Место Адреса / локација Идентификациони број Датум извештаја Исправност воде за пиће
25 Сремска Митровица Ул. Николе Тесле 3805/23 03.10.2023. ДА
26 Сремска Митровица Блок Б (код самопослуге, МЗ) 3807/23 03.10.2023. ДА
27 Сремска Митровица Ул.Радиначки пут 3806/23 03.10.2023. ДА
28 Сремска Митровица "МЗ ""Слободан Бајић-Паја""" НЕМА ВОДЕ
29 Сремска Митровица Ул. Милоша Обилића 2809/23 03.10.2023. НЕ
30 Сремска Митровица Црвена чесма I и Економска школа 3570/23 13.09.2023. ДА
71 Сремска Митровица Црвена чесма II – пекара “Либертас” НЕМА ВОДЕ
37 Сремска Митровица Мала црква 3813/23 03.10.2023. ДА
38 Сремска Митровица Ресторан “Риболовац” 3812/23 03.10.2023. ДА
39 Сремска Митровица Ул. Паланка НЕМА ВОДЕ
40 Сремска Митровица "код Спортског центра ""Пинки""" 3811/23 03.10.2023. ДА
41 Сремска Митровица Насеље Матије Хуђи 3568/23 13.09.2023. ДА
42 Сремска Митровица Ул. Стари шор (код СДК ) НЕМА ВОДЕ
43 Сремска Митровица код Дома војске 3569/23 13.09.2023. ДА
44 Сремска Митровица код “Партизана” 3810/23 03.10.2023. ДА
45 Сремска Митровица код СУП-а НЕМА ВОДЕ
46 Сремска Митровица код Железничке станице 3808/23 03.10.2023. НЕ
47 Сремска Митровица Ул. Петра Прерадовића 3913/23 10.10.2023. ДА
70 Сремска Митровица Ул. Нови Шор 3814/23 03.10.2023. ДА
72 Сремска Митровица угао улица Паланка и Кузминска 3824/23 04.10.2023. НЕ
31 Лаћарак Ул. Триве Витасовића 3458/23 06.09.2023. ДА
32 Лаћарак Ул. 1.Новембар 124 3459/23 06.09.2023. ДА
33 Лаћарак центар 3460/23 06.09.2023. ДА
34 Лаћарак Ул. Сремска 69 3461/23 06.09.2023. ДА
35 Лаћарак Ул. 1.Новембра 344 3462/23 06.09.2023. ДА
36 Лаћарак Ул. Ниска 72 3463/23 06.09.2023. ДА
66 Лаћарак Ул. Школска 129 3464/23 06.09.2023. ДА
50 Мартинци Ул. Савска 81 3351/23 30.08.2023. ДА
51 Мартинци Ул. Савска – центар 3350/23 30.08.2023. ДА
52 Мартинци код Железничке станице 3352/23 30.08.2023. ДА
53 Мартинци Ул. Змај Јовина (центар II) 3353/23 30.08.2023. ДА
54 Мартинци Ул. Партизанска (излаз из села) 3354/23 30.08.2023. НЕ
55 Кузмин Ул. Николе Радојчића 3624/23 19.09.2023. НЕ
56 Кузмин центар код Дома културе НЕМА ВОДЕ
57 Кузмин угао улица Савска и Устаничка 3914/23 10.10.2023. ДА
58 Кузмин на скретању за пут ка Шиду 3620/23 19.09.2023. ДА
59 Кузмин центар 3621/23 19.09.2023. НЕ
60 Кузмин Ул. Вука Караџића 130 3622/23 19.09.2023. ДА
65 Босут центар НЕМА ВОДЕ
61 Сремска Рача гранични прелаз НЕМА ВОДЕ
62 Сремска Рача Ул. Војвођанска 42 3705/23 26.09.2023. НЕ
63 Сремска Рача центар НЕМА ВОДЕ
49 Шашинци центар НЕМА ВОДЕ
67 Шашинци Ул. Саве Зделара 66 НЕМА ВОДЕ
68 Шашинци Ул. Гробљанска 58 НЕМА ВОДЕ
69 Шашинци Ул. Светозара Милетића 73 НЕМА ВОДЕ
64 Jaрак излаз из села према Шапцу НЕМА ВОДЕ
48 Велики Радинци код основне школе НЕМА ВОДЕ
1 Мачванска Митровица центар 3074/23 14.08.2023. НЕ
20 Мачванска Митровица Ул. Радничка 3073/23 14.08.2023. ДА
21 Мачванска Митровица ул. Војводе Мишића – Криваја 3072/23 14.08.2023. ДА
22 Мачванска Митровица код самопослуге 3075/23 14.08.2023. ДА
23 Мачванска Митровица код Бродоградилишта 3077/23 14.08.2023. ДА
24 Мачванска Митровица Ул. Савска 3076/23 14.08.2023. ДА
16 Салаш Ноћајски Ул. Д.Радосављевића 12 3080/23 14.08.2023. ДА
17 Салаш Ноћајски Ул. Д.Достанића 5 3079/23 14.08.2023. ДА
18 Салаш Ноћајски код цркве НЕМА ВОДЕ
19 Салаш Ноћајски Ул. Стојана Чупића 3078/23 14.08.2023. НЕ
12 Ноћај код млина 3081/23 14.08.2023. НЕ
13 Ноћај код школе 3082/23 14.08.2023. ДА
14 Ноћај центар 3083/23 14.08.2023. ДА
15 Ноћај на путу за Сремску Митровицу 3084/23 14.08.2023. ДА
7 Равње Ул. Зеке Буљубаше 3039/23 10.08.2023. ДА
8 Равње код гробља(на путу за Црну бару) 3040/23 10.08.2023. ДА
9 Равње Ул. Хајдук Станка 3041/23 10.08.2023. НЕ
10 Равње код школе 3042/23 10.08.2023. НЕ
11 Раденковић код школе 3043/23 10.08.2023. ДА
2 Засавица II Ул. Александра Марковића 126 3034/23 10.08.2023. ДА
3 Засавица II центар код школе 3035/23 10.08.2023. ДА
4 Засавица II Ул. Александра Марковића 49 3036/23 10.08.2023. НЕ
5 Засавица I Остојића сокак 3037/23 10.08.2023. ДА
6 Засавица I код Поште 3038/23 10.08.2023. ДА