Стари шор 114
ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
vodovodsm_pr@mts.rs
022 / 611 - 976

Стање водомера и дуговање

Контрола квалитета

КВАЛИТЕТ ВОДЕ – НА ПРВОМ МЕСТУ

Вода која се захвата на локалитетима “Курјаковац” и Сремска Митровица према основном ањонском и катјонском саставу припада хидрокарбонатно-калцијско–натријском типу. Према величини минерализације која је мања од 1000 мг/л сврстана је у маломинерализовану.

Kontrola kvaliteta vode

Квалитет подземне воде је веома добар у хемијском и бактериолошком смислу.
Захваљујући повољним хидрогеолошким карактеристикама вода је добро заштићена од негативних спољних утицаја. Након технолошког третмана прераде воде, она је здравствено исправна и потпуно безбедна за употребу.
То потврђују бројне анализе које се свакодневно обављају у интерној лабораторији ЈКП “Водовод”. На годишњем нивоу овде се анализира близу 4000 узорака. Лабораторија је опремљена савременом апаратуром за одређивање физичко-хемијских и микробиолошких параметара. Подједнако се прати квалитет сирове воде, воде у поступку технолошког третмана, као и приликом дистрибуције пијаће воде до крајњих корисника.

Kontrola kvaliteta

Испитивање показатеља важних за здравствену исправност воде раде и друге овлашћене стручне службе и здравствене институције:

  • Завод за јавно здравље у Сремској Митровици – преко 300 анализа годишње и
  • Институт за јавно здравље Војводине у Новом Саду – око 50 анализа.

Параметри који се испитују у оквиру обима “А”-основне анализе и “Б”-периодичне анализе дефинисани су прописима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр.42/1998 и 44/99.
Квалитет воде подлеже и инспекцијској контроли, тако да се може рећи да је вода за пиће најконтролисанији производ за људску употребу.

Према истраживањима Покрајинског секретаријата за екологију, од 45 општина и градова у Војводини, Сремска Митровица је међу 8 оних који имају здравствено исправну воду за пиће по свим параметрима.