Izgradnja i održavanje distributivne mreže


  • održavanje mernih mesta, zamena vodomera,razdvajanje internih mreža,kontrola mernih i priključnih mesta
  • privremena isključenja sa vodovodne mreže
  • pronalaženje kvarova i merenje parametara distributivne mreže
  • interventno održavanje instalacija vodovoda
  • održavanje cevovoda i instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije
  • izgradnja V i K mreže sa izradom priključaka
  • transport i održavanje vozila i mehanizacije

Rekonstrukcija cevovoda

Nakon brojnih rekonstrukcija vodovodne mreže i čvornih mesta u proteklih nekoliko godina na više lokacija u gradu postignut je zavidan nivo kvaliteta isporuke vode za piće. Broj kvarova se smanjuje, kao i vreme potrebno za intervenciju. U slučaju planskih ili havarijskih isključenja, bezvodno stanje ima manji broj potrošača u kratkom vremenskom periodu. Zastoji u vodosnabdevanju zbog intervencija, sada traju u proseku do 2 sata – u zavisnosti od prirode kvara, prečnika cevovoda, stanja priključka, pristupačnosti terena i drugih uslova.

U cilju postizanja higijenski ispravne vode za piće, na krajevima vodovodne mreže postavljeni su šahtovi muljnih ispusta na 7 lokacija u gradu i u naseljenim mestima: Laćarak, Šašinci, Divoš, Jarak, Ležimir, Čalma, Kuzmin, Veliki Radinci, Šuljam i Bešenovo.

Reč je o redovnim preventivnim aktivnostima u sklopu generalnog čišćenja cevovoda, kako bi se iz vode odstranile naslage nečistoće koje se vremenom talože na dnu cevovoda i prouzrokuju zamućenje vode.

Važan segment rada je i praćenje gubitaka vode u sistemu, čiji su najčešći uzročnici neispravne instalacije, dotrajalost priključka, neregistrovani priključci, neovlašćeno otvaranje hidranata, ispiranje vodovodne mreže, greške u merenju i drugo. Namera JKP “Vodovod” je da se gubici svedu na najmanju moguću meru. Proteklih nekoliko godina ova nastojanja beleže pozitivan trend.