PUNKTOVI SA CISTERNAMA SA SREDSTVOM ZA DEZINFEKCIJU

Mesta na kojima se nalaze cisterne u Sremskoj Mitrovici:

Naselje „Nikola Tesla“ kod Osnove škole „Sveti Sava“ – Mesna zajednica

Naselje „29. novembar“ kod Srednje ekonomske škole „9. Maj“ – Mesna zajednica

Naselje “Kamenjar” – Kod tržnog centa „Sava home“

Naselje „Sutjeska“ kod prostorija Mesne zajednice

Naselje „22 Avgust“ kod ambulante – Mesna zajednica

Naselje „Matije Hudji“ ispred prostorija Mesne zajednice

Naselje „Blok B“ ispred apoteke kod prostorija Mesne zajednice

Naselje „Centar“ – šetalište

Dezinfekciona tečnost će se deliti građanima i u seoskim sredinama – u centru sela, kod mesne zajednice, a u većim mestima i na dva mesta.