REŠEN PROBLEM ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DEKANCU

Na inicijativu MZ Centar, radnici JKP Vodovod – RJ Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,uradili su rekonstrukciju atmosferske kanalizacije sa izgradnjom novog recipijenta sa ciljem da se omogući efikasnije odvođenje atmosferskih voda u naselju Dekanske bašte. Dosadašnja upijajuća jama bila je zatrpana i urušena, praktično van funkcije, što je prilikom veće količine padavina dovodilo do izlivanja vode na javnu površinu. To je stvaralo problem stanovnicima ovog naselja u smislu nemogućnosti kretanja i obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Nadležni u mesnoj zajednici Centar sagledali su sve aspekte ovog problema, a JKP Vodovod je saniralo problem zagušenja cevovoda, od slivne rešetke do postojeće upijajuće jame. S tim u vezi, izgrađen je nov šaht sa betonskim perforiranim cevima prečnika 1000 mm, kako bi odvođenje atmosferskih voda bilo što kvalitetnije.

Sličan problem sremskomitrovački Vodovod nedavno je rešio i u Ravaničkoj ulici, gde je urađena rekonstrukcija atmosferske kanalizacije u dužini od oko 70 metara, zamenom dotrajalog cevovoda i spajanjem novog na glavni kanalizacioni vod.